VA Consult Sandefjord AS
Jernbanealléen 17
3210 Sandefjord
PB1007 3204 Sandefjord

Tlf: 479 23 606

vaconsult_SFJ.jpg

Ledelse:

Styreformann for firmaene er ingeniør Tor Håkon Møller,               tlf. 905 76 377

Kontoret i Sandefjord ledes av daglig leder Vidar Jellum,                tlf. 957 27 210

Kontakt oss
  • Facebook Social Icon
  • Linkedin Sosiale Ikon

Takk for at du sendte inn!