VA CONSULT AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vei, vann og avløp.

2008: Firmaet ble etablert, med kontorsted i Sandefjord.

2009: Datterselskapet VA property AS ble etablert, med kontorsted i Sandefjord.

2012: Datterselskapet VA consult Grenland AS ble etablert, med kontorsted i Skien.

2015: Datterselskapet VA consult Drammen AS ble etablert, med kontorsted  i Drammen.

2019: Datterselskapet VA consult Østfold AS etableres.

VA Consult Sandefjord As
va_consult_Grenland_small.jpg
vaconsult_Drammen.jpg
vaconsult_Ostfold.jpg
Sandefjord
Grenland
Drammen
Østfold

© 2018 by VA Consult AS

  • Miljøfyrtarn
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grey Circle