1/6
Om Oss

VA Consult AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vei, vann og avløp. Firmaet består av datterselskaper i Sandefjord, Grenland, Drammen og Moss

Tjenester

VA Consult tilbyr ulike tjenester innenfor vann og avløp, og har kompetanse innen: Overvannshåndtering, sjøledninger, ledningsanlegg, VA-planer og byggeledelse.

Kontakt oss

Noe du lurer på? Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig og faglig samtale.